Заповед N РД-09-300/02.09.1998

Проблеми и решения свързани с нашите приятели от ХЕИ, РЦЗ, НЗОК, РЗОК
Аватар
Коровиев
нов потребител
нов потребител
Мнения: 6
Регистриран на: Нед Фев 25, 2007 1:56 pm
Местоположение: Бургас

Заповед N РД-09-300/02.09.1998

Мнение от Коровиев »

Здравейте колеги. Както може би знаете, това е заповедта по която ХЕИ пишат актовете. Обаче се оказа, че тази заповед е незаконна. Не е публикувана в "Държавен вестник" и на всичко отгоре е писана от зам. министър. Спечелих делото пред последна инстанция-административен съд. Така, че ако решат да ви пишат акт, може да се позовете на това решение. Вероятността все пак да стигнете до съд не е малка, но шансовете за спечелване на делото от Вас се увеличават многократно.
Практически, 11 години ХЕИ ни глобява незаконно. Странно е, че на моя адвокат му трябваше половин час да разбере несъстоятелността на заповедта, а нашия съюз 11 години не го разбра. По разбираеми причини не качвам подписите на съдиите. Успех на всички, които тръгнат да се борят с ламята ХЕИ!


РЕШЕНИЕ

Номер........ 14.08.2009 Година град Бургас

Административен съд - гр.Бургас, тринадесети състав, на шестнадесети юли две хиляди и девета година в публично заседание в следния състав:
Председател: Таня Евтимова
Членове: 1. Лилия Александрова
2. Павлина Стойчева
при секретаря Гинка Фортунова и прокурор Желязко Георгиев като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 739 по описа за 2009 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изречение II от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208 - чл.228 от АПК.
Образувано е по касационна жалба на ЕТ „ИППДП - "д-р Иво Жечев" със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к. „Зорница", бл.476, вх.А, представляван от д-р Иво Джендов Жечев чрез адвокат Делян Иванов от БАК против решение № 205/07.05.2009г., постановено по НАХД № 3598/2008г. по описа на Районен съд-гр.Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 06.1-928/15.10.2008г., издадено от директора на РИОКОЗ -гр.Бургас й наложената на касатора имуществена санкция в размер на 150 лева на основание чл.210, ал.2 от Закона за здравето за нарушение на чл.31, ал.2 от същия закон и на раздел III, т.10 и раздел IV, т.1 от Заповед № РД-09-300/02.09.1998г. на МЗ „Хигиенни норми и изисквания при извършване на стерилизация в медицинската практика". От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт и наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.З от АПК - неправилно решение поради противоречие с материалния закон и необоснованост. Сочат се доказателства.
Ответникът по оспорването - директорът на РИОКОЗ - гр.Бургас се представлява в процеса от юрисконсулт Петкова, която оспорва касационната жалба и настоява за отхвърлянето й. Не ангажира доказателства.
Представителят на Окръжна прокуратура - гр.Бургас дава заключение за неуспешно проведено оспорване.
След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:
Касационната жалба изхожда от надлежна страна, за която атакуваният съдебен акт е неблагоприятен. Подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.
Разгледана по същество е основателна.
Производството пред Районен съд-гр.Бургас е образувано по жалба на ЕТ „ИППДП - д-р Иво Жечев" против наказателно постановление № 06.1-928/15.10.2008г., издадено от директора на РИОКОЗ - гр.Бургас, с което му е наложена имуществена санкция в размер на 150 лева наоснование чл.210, ал.2 от Закона за здравето за нарушение на чл.31, ал.2 от същия закон и на раздел III, т.10 и раздел IV, т.1 от Заповед № РД-09-300/02.09.1998г. на МЗ „Хигиенни норми и изисквания при извършване на стерилизация в медицинската практика". Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на БРС потвърждава атакуваното постановление. Приема за установено, че на 06.08.2008г. при извършена проверка от служители на РИОКОЗ - Бургас в амбулатория за индивидуална практика по дентална медицина, находяща се в гр.Бургас, ул."Македония" № 11, вх.В, ет.2 е констатирано, че д-р Жечев не води редовно дневник за отчитане на температурния режим на сухия стерилизатор, а хартиените индикатори за отчитане на този режим са с изтекъл срок на годност. Правнозначимите обстоятелства са установени посредством събраните в хода на съдебното следствие писмени и гласни доказателства и подведени под хипотезата на чл.31, ал.2 от Закона за здравето във връзка с цитираната по-горе заповед.
Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на БРС само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.
Наведените в касационната жалба доводи са основателни.
Съгласно разпоредбата на чл.31, ал.2 от 33 при осъществяване на дейността си юридическите и физическите лица са длъжни да спазват установените здравни изисквания. Неизпълнението на цитираната норма е скрепено със санкция, която е регламентирана в чл.210, ал.1, вр. с ал.2 от същия закон. В настоящия случай е безспорно установено, че в качеството си на лекар по дентална медицина, д-р Жечев не води редовно дневник за отчитане на температурния режим на сухия стерилизатор, а хартиените индикатори за отчитането му са с изтекъл срок на годност. Деянието е квалифицирано като нарушение на заповед № РД-09-300/02.09.1998г., издадена от заместник министъра на здравеопазването, с която са установени хигиенни норми и изисквания при провеждане на стерилизация в медицинската практика. Видно от съдържанието на цитираната заповед същата е издадена на основание чл.20 от Закона за народното здраве (отм.) и съгласно разпоредбата на §38 и §39 от ПЗР на 33 се прилага до влизане в сила на нормативните актове по прилагане на този закон, ако не му противоречи. Правомощието да установява хигиенни норми и изисквания и санитарни правила по всички въпроси на хигиената е предоставено на министъра на здравеопазването с нормата на чл.20 от ЗНЗ (отм.) без възможност за делегирането му на други лица. При това положение издадената от заместник министъра на здравеопазването заповед, с която се утвърждават правилата, за неспазването на които е издадено процесното наказателно постановление е нищожна и не поражда желаните от автора й правни последици. Основателно е възражението на лечебното заведение, че процесната заповед не съставлява действащо право и не създава валидни правила за поведение поради липсата на оповестяване и обнародване, което съобразно разпоредбата на чл.38 от ЗНА е условие за нейното стабилизиране. С оглед на това, омисивното деяние на касатора, за което е санкциониран се явява несъставомерно, а наказателното постановление -незаконосъобразно. Като е достигнал до изводи, противоположни на изложените, първионстанционният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено с последващата от това отмяна на наказателното постановление.


Мотивиран от горното и на осн. чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд

РЕШИ

ОТМЕНЯ решение № 205/07.05.2009г., постановено по НАХД № 3598/2008г. по описа на Районен съд-гр.Бургас.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 06.1-928/15.10.2008г., издадено от директора на РИОКОЗ - гр.Бургас, с което на ЕТ „ИППДП - д-р Иво Жечев" със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к. „Зорница", бл.476, вх.А, представляван от д-р Иво Джендов Жечев е наложена имуществена санкция в размер на 150 лева на основание чл.210, ал.2 от Закона за здравето за нарушение на чл.31, ал.2 от същия закон и на раздел III, т.10 и раздел IV, т. 1 от Заповед № РД~09-300/02.09.1998г. на МЗ „Хигиенни норми и изисквания при извършване на стерилизация в медицинската практика".
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Аватар
Arthur Dent
почетен член
почетен член
Мнения: 800
Регистриран на: Пон Мар 26, 2007 11:09 pm
Местоположение: гр. София

Re: Заповед N РД-09-300/02.09.1998

Мнение от Arthur Dent »

Коровиев написа: ...Странно е, че на моя адвокат му трябваше половин час да разбере несъстоятелността на заповедта, а нашия съюз 11 години не го разбра. ....
Това говори само за несъстоятелността на въпросния съюз, само не знам на съсловието половин час или 11 години са му нужни да проумее тази несъстоятелност :roll: .
the peasant
чест потребител
чест потребител
Мнения: 194
Регистриран на: Нед Дек 14, 2008 9:26 pm
Местоположение: Suomessa , ;merеn rannalla

Мнение от the peasant »

:shock: :shock: ,Това говори за несъстоятелноста на Държавната Българска Олигархия , накратко ДБО.* душевно болни олигарси" :lol: :lol:
„Значи зъболекарят за себе си плаща 400 лв. а за „Киата” си 2000. лв., сиреч, пет пъти му е по-мила „Киата” от неговото здраве. Това нормално и справедливо ли е”, попита премиерът.
Аватар
Alexandra
специален член
специален член
Мнения: 1081
Регистриран на: Сря Ное 08, 2006 12:59 pm
Местоположение: Пловдив

Мнение от Alexandra »

Малиииии, усукано, та усукано :roll: :roll: Решението на съда , де. Браво на колегата. :plias: :plias: :plias: :plias:
И веднага изниква въпрос - за какво точно им се плаща на адвокатите на т.нар. съюз? :roll: :roll: :roll:
ofas
потребител
потребител
Мнения: 51
Регистриран на: Пет Мар 10, 2006 4:59 pm

Мнение от ofas »

естествения извод който се налага е 4е адвокатите на съюза/и на регионаслните колегии/ са некомпетентни, което не може да е истина - чак всички....
другия извод е че не си вършат работата - и май това е щото може да мине номера.
преди време във В.Търново се взе едно решение на общински съвет, че всички които са наели от общината каябинети трябва да имат стационарен тел. към БТК - тогава, за да им бъде по евтино на възрастните хора да се свързват с лекари и стоматолози или се дигат наемите- и двете съсловия поединично псуват и не правят нищо - обърнах се към съюза - не помня точно към секретаря или председателя - необходимо беше само една жалба за да се събори решението - но ми беше отговорено че адвоката ни в момента е зает по някаква няредба на касата и няма време сега, а иче стоматолозите наели такива кабинети са малко....
а на колегата поздрави за успеха, мисля 4е трябва да има повече такива колеги....
така че вината не е само в адвокатите...
Аватар
Ох Боли
чест потребител
чест потребител
Мнения: 248
Регистриран на: Чет Фев 02, 2006 6:11 pm
Местоположение: Пловдив

Мнение от Ох Боли »

Браво! Достойно и грамотно поведение на колега.
Сега остава да им праснеш един иск за неимуществени вреди, ама срещу конкретно лице , а не институцията и да им дойде акъла!

Поздрави!

За съюза няма да коментирам, защото мнението ми след като посетих едно от събранията в Пловдив е, че си заслужаваме това , което имаме. Без да навлизам в подробности ще кажа само, че нещата стават с пародия на гласуване от уникално заблудени хора (с редки изключения). Извода е че докато не се съберат накуп "инако" мислещи и с гласовете си да преобърнат нещата няма да стане нищо по-добро.
"Син съм на юнашко племе..."
Аватар
Alexandra
специален член
специален член
Мнения: 1081
Регистриран на: Сря Ное 08, 2006 12:59 pm
Местоположение: Пловдив

Мнение от Alexandra »

Ох Боли написа:Браво! Достойно и грамотно поведение на колега.
Сега остава да им праснеш един иск за неимуществени вреди, ама срещу конкретно лице , а не институцията и да им дойде акъла!

Поздрави!

За съюза няма да коментирам, защото мнението ми след като посетих едно от събранията в Пловдив е, че си заслужаваме това , което имаме. Без да навлизам в подробности ще кажа само, че нещата стават с пародия на гласуване от уникално заблудени хора (с редки изключения). Извода е че докато не се съберат накуп "инако" мислещи и с гласовете си да преобърнат нещата няма да стане нищо по-добро.
Точно по тази причина не ходя на събрания на колегията в Пловдив. Един и същи сценарий, едни и същи избираеми, избиратели, атмосфера и пр.
Аватар
Коровиев
нов потребител
нов потребител
Мнения: 6
Регистриран на: Нед Фев 25, 2007 1:56 pm
Местоположение: Бургас

Мнение от Коровиев »

Колега, аз бях навит да ги съдя за уронване на престижа и морални страдания, но по нашето законодателство ЕТ-то няма право на "чувства" и "престиж", защото било юридическо лице. Даже и хонорара на адвоката не заплащат, защото презумцията е, че действат добронамерено.
Публикувай отговор